Navigácia

 • ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁKOV

  Všetkým, ktorí ste k nám zapísali dieťa do prvého ročníka, ďakujeme za prejavemú dôveru !

   

  Kolektív zamestnancov ZŠ Lachova ul. č. 1 

   

 • TRIEDNE SCHÔDZKY

  Dňa 14.1.2015 o 17:30 h sa uskutočnia triedne schôdzky.

  Srdečne pozývame všetkých rodičov !

 • TURNAJ

  18. 12. sa uskutoční Vianočný turnaj vo futbale pre žiakov 5.- 9. ročníka.

   

  19.12. sa uskutoční Vianočný turnaj vo vybíjanej.

  Zúčastnia sa ho žiačky 5. a 6. ročníka.

  Ostatné triedy (7.-9. ročník) sa učia podľa rozvrhu !

   

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia !

   

  Pozývame Vás na Vianočné trhy, ktoré pre Vás pripravia žiaci a učitelia a vychovávatelia  našej školy. 

  Budú sa konať 16.12.2014 o 15:00 h v hale školy.

 • JUNIOR OSOBNOSŤ PETRŽALKY

  ZUZANA HÚSKOVÁ

  sa stala juniorosobnosťou Petržalky za rok 2014. Toto ocenenie prevzala z rúk starostu Petržalky za výborný prospech, reprezentáciu školy a mestskej časti v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

   

  Gratulujeme Zuzane aj učiteľom, ktorí sa podielali na jej úspechoch, hlavne Mgr. Miškovičovej, Mgr. Máčadyovej a PhDr. Phungovej.

 • SPEV

  IVANA GÁLYOVÁ 

  obsadila 2. miesto  v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska. 

   

  Gratujujeme aj Mgr. Miškovičovej, ktorá žiačku pripravovala !

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

  2. miesto: LUKÁŠ  DUBOVEC, próza

  3. miesto: ZUZANA HÚSKOVÁ, poézia

  3. miesto: TOMÁŠ JANČOVIČ, próza

  Žiakov pripravovala PhDr. Phungová. Gratulujeme !

 • ŠPORT

  Turnaj vo vybíjanej žiakov 1.- 2. ročníka bratislavských škôl: 

  2. miesto v súťaži družstiev

  L. Varsík, K. Košinárová, S. Branský, K. Balleková, J. Šarmír, B. Bognárová, T. Váleková, S. Kullová,, M. Géc, L. Slezák, T. Daniel a N Wachsmannová. 

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová !

 • DEŇ NARCISOV 2014

  Oznamujeme Vám, že aj s Vašim prispením vyzbierali naše hliadky pre nadáciu Liga proti rakovine sumu

  944,12 €.

  Je to najvyššia suma, ktorú sme doteraz vyzbierali.

   

  ĎAKUJEME !

   

 • Olympijský festival nádejí 2014

  Výsledky našich žiakov:

  Atletika:

  3. miesto v skoku do diaľky: PATRÍCIA PLICHTOVÁ

  3. miesto v behu na 400 m: MAX LELKEŠ

  1. miesto v plávaní: VALENTÍN GAVRAN

  3. miesto v plávaní: PATRÍCIA PLICHTOVÁ

   

  CYKLOKROS:

  Jednotlivci:

  2. miesto MARTIN KUBIŠ

  3. miesto LEONARDO VARSÍK

  Družstvo - 3. miesto:

  Ema GUNDOVÁ

  Nina ČERVENÁKOVÁ

  Martin KUBIŠ

  Leonardo VARSÍK

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová. 

   

  Gratulujeme !

   

 • HISTORIA MAGISTRA VITAE

  ROMAN KÁROLY a KAMIL HUNDER získali čestné uznanie v kategórii 3D projekty "Veda a technika"

  Žiakov pripravovala PhDr. Phungová. 

   

  Gratulujeme !

 • SPEV

  IVANA GÁLYOVÁ zvíťazila v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Postupuje do krajského kola.

   

  Žiačku pripravovala Mgr. Miškovičová. 

   

  Gratulujeme !

 • SLOVENSKÝ JAZYK

  ZUZANA HÚSKOVÁ obsadila 2. miesto v súťaži Štúrov Zvolen.

   

  Žiačku pripravovala Mgr. Miškovičová.

   

  Gratulujeme!

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Originálna a poézia a próza - 2. miesto ZUZANA HÚSKOVÁ

  Žiačku pripravovala Mgr. Máčadyová. 

   

  Gratulujeme !

 • ŠPORT

  Družstvo starších žiakov obsadilo 1. miesto v obvodnom kole v hádzanej. 

  Žiakov pripravoval Mgr. R. Kutaj

  Držíme palce v krajskom kole !

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v okresnom kole jazykovej súťaže "Novodobo so Shakespearom".

  Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste vo svojich kaegóriách:

  Zuzana TREBATICKÁ

  Zuzana HÚSKOVÁ

  Terézia ŠAMKOVÁ

  Ivana GÁLYOVÁ

  Žiaci, ktorí sa umestnili na 2. mieste:

  Tomáš JANČOVIČ

  Ester GOMBKÖTŐ

  Dávid GOMBKÖTŐ

  Na 3. mieste sa umiestnila:

  Kristína DUJSÍKOVÁ

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Mária MÁČADYOVÁ. Všetkým gratulujeme !

   

   

   

 • ŠPORT

  Súťaž PASOVAČKA:

  1. miesto:

  Katarína BALLEKOVÁ

  Lukáš CHEBEN

  Oto GÁL

  2. miesto:

  Natália NACHTMANNOVÁ

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová !  Gratulujeme !

   

   

   

 • MATEMATIKA

  Obvodné kolo matematickej olympiády:

  1. miesto: SAMUEL Č A P U T A

  Žiaka pripravoval Mgr. Rišiaň.

   

  5. miesto: PATRIK M A J E R Č I N

  Žiaka pripravovala Mgr. Fábryová.

   

   

  Gratulujeme !

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v basketbale starších žiakov:    1. miesto

  Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

 • MATEMATIKA

  Okresné kolo Pytagoriády:

  1. miesto

  NICOL M A L J A R O V Á, 4.A

  Žiačku pripravovala Mgr. Taragelová.

   

  Gratulujeme !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria