Navigácia

 • OZ LINGUA - 2% z dane

  Vážení rodičia, milí priatelia !

  V mene OZ LINGUA Vám chcem poďakovať za poukázanie 2% z Vašich daní. Všetky získané prostriedky využijeme v prospech výchovno-vzdelávacieho procesu detí v našej škole.

  Ďakujeme !

  Mgr. Martin Capek

  predseda predstavenstva OZ

 • ŠPORT

   

  Obvodné kolo McDonald"s Cup - futbal- najmladších žiakov:

  2. miesto

  Gratulujeme !

 • Anglický jazyk

  Výsledky súťaže Novodobo so Shakespearom:

  2. miesto: Sandra KISSOVÁ

  3. miesto: Veronika BARANČÍKOVÁ

  3. miesto: Natália FRIČOVÁ

  3. miesto: Lukáš DUBOVEC

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Máčadyová

   

 • Deň narcisov.

  V tohtoročnej zbierke vyzbierali naše dve hliadky 475,53 €. 

  Ďakujeme všetkým darcom !

 • Slávik Slovenska

  3. mája 2016 sa na našej škole uskutoční okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Organizátorkou tejto súťaže je Mgr. Zuzana Miškovičová.

 • MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  11.5.2016 sa na našej škole uskutoční súťaž žiakov 1. stupňa, Malá olympiáda v ANJ. Kontaktná osoba: Mgr. Mária Máčadyová.

  V súčasnosti sú distribuované prihlášky na jednotlivé školy. 

  Tešíme sa na Vašu účasť !

 • ŠPORT

  V turnaji v minihádzanej 1.- 4. ročníkov základných škôl v rámci projektu Športom za duševné zdravie družstvo našej školy v zložení:  Branský, Ďurdík, Krucký, Varsik, Fügersy, Földváry, Hoščuk, Boča, Géc,Broš a Ruža

   obsadilo                                    1. miesto.

   

  Gratulujeme !

   

 • ŠPORT

  Naši žiaci dosiahli opäť úspechy v športe:

  Volejbal chlapci:  2. miesto,   okresné kolo

  Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

   

  Detská atletika - bavme sa športom, bratislavský kraj

  Družstvo: 4. miesto

  K.Váleková,N. Lesneková,L.Pekárová,K.Košinárová,A.Ďurdík,R. Ruža,R. Fügersy,V. Hoščuk

  Štafeta 4x200m: 1. miesto

  K.Váleková, N. Lesneková,L.Pekárová, K.Košinárová

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová

   

 • MATEMATIKA

  SAMUEL ČAPUTA

  zvíťazil v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii žiakov 8. ročníka.

  Žiaka pripravoval Mgr. Rišiaň. 

   

  Gratulujeme !

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo: 

  2. miesto: Branislav Trstenský

  7. miesto: Nicolas Bihari

  Žiakov pripravovala Mgr. Máčadyová a PaedDr. Hebortová. 

  Poďakovanie patrí aj Mgr. Máčadyovej a Mgr. Malinkovičovej, ktoré spolu s PaedDr. Hebortovou pripravili túto súťaž na našej škole.

 • ŠPORT

  Žiaci L. Pekárová, K. Váleková, T. Váleková, L.Havranová, A.Durďík, L. Varsik, F. Földvary a R. Fűgersy pod vedením Mgr. J. Rychtárechovej

  obsadili 1. miesto

  v atletickej súťaži BAVME DETI ŠPORTOM, ktorá sa uskutočnila v ŠH Elán. 

   

  Gratulujeme !

 • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

  4.4.2016 začína vzdelávací program  Junior Achievment - Základy podnikania v spolupráci s Metlife Slovakia. Programu v rozsahu 10 hodín sa zúčastní 20 žiakov 6. ročníka. 

 • MATEMATIKA

  Matematická olympiáda - okresné kolo:

  1. miesto: Patrik Majerčin

  7. miesto: Natália Peťová

  Gratulujeme žiakom aj Mgr. Fábryovej, ktorá oboch žiakov pripravovala.

   

  V kategórii Z5, žiakov 5. ročníka boli úspešnými riešiteľkami Andrea Brudňáková a Natália Fričová, ktoré obsadili 12. miesto.

  Tieto žiačky pripravoval Mgr. Rišiaň.

 • PLÁN ZASADNUTÍ TRIEDNYCH SCHÔDZOK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA.

  Triedne schôdzky sa uskutočnia v týchto termínoch: 11.11.2015, 13.1.2016, 13.4.2016, 8.6.2016.

   

  Začiatok triednych schôdzok je o 17:30 h.

  V prípade zmien Vás budeme informovať na tomto mieste. 

 • Školské akcie.

  16.10. - Exkurzia žiakov do Moravského krasu

  23. 10. - Exkurzia žiakov do JA Mochovce

  26. 10. - Exkurzia žiakov na Bradlo/mohyla M.R. Štefánika a múzeum v               Košariskách

  28.10. - American Dream, divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

  12.10. - Návšteva miestnej knižnice

  15.10. - Návšteva žiakov v Stredisku sociálnych služieb

  16.10. - Majstrovstvá Bratislavy v šachu

  23.10. - Atletika v hale Elán

  3.11. - Haloweenská diskotéka

  6.11. - Jesenný matboj

  6.11. - Majstrovstvá obvodu v stolnom tenise

  11.11. - Triedne schôdzky rodičov

  12.11. - KOMPARO

  13.11. - Atletika v hale ELÁN

  25.11.- TESTOVANIE 5

  7.3. - Lyžiarsky kurz

  21.3. - plavecký kurz, 3.C, 5.A, 5.B - plaváreň ZŠ Pankúchova

  1.4. - Atletika v hale Elán - 1. stupeň

  1.4. - Petržalka v pohybe - 1. stupeň

  4.4. - JA Základy podnikania - 6. ročník

  5.4. - Matematická olympiáda 6.-8. ročník

  5.4. - Správaj sa normálne, projekt PZ SR - 5. ročník

  6.4. - Výchovný koncert - 3. a 4. ročník

  6.4. - Testovanie 9 -2016

  7.4. - Fotografovanie triednych kolektívov

  13.4. - Triedne schôdzky rodičov

  8.4.- Mc Donalds cup - futbal, 1. stupeň

  12.4. Slávik Slovenska - školské kolo

  13.-14.4. - Majstrovstvá okresu vo volejbale. dievčatá/chlapci

  15.4.- Deň narcisov - školský parlament

  18.-19.4.- Majstrovstvá okresu v hádzanej

  20.4. - Orientačný beh, okresné kolo

  21. 4. - Pikopretek - Železná Studnička

  22.4. - Minihádzaná

  22.4. - Čistenie Chorvátskeho ramena - Deň Zeme

  5.5. - KOMPARO - 6. ročník

  16.5. - Škola v prírode - 4.ABC, 3.AC

  18.5.- Jazykovo - poznávací zájazd do Anglicka

  18.5. - Tanec v duši - ŠKD

  23.5.- Škola v prírode: 1.ABC, 3.B

  30.5. - Škola v prírode: 2.BC

  1.6. - Projektový deň: Štáty EU

  2.6. - Exkurzia žiakov 2. stupňa do Osvienčimu

  8.6. - Velkáči malkáčom - pri príležitosti MDD

  8.6. - Triedne schôdzky RZ

   

   

  ....ďalšie akcie budeme priebežne dopĺňať.

 • ŠPORT

  Turnaj vo vybíjanej - športom za duševné zdravie:

  Žiaci 4. ročníka: M. Broš, L.Varsik,S. Branský, R. Fügerszy, M.Géc, V.Hoschuk, L.Mihoková, E.Szileová, T. Váleková, K.Košinárová,N. Wachsmannová a N. Halačková 

   

  obsadili 3 miesto. 

   

  Družstvo pripravovala Mgr. Jana Rychtárechová.

   

   

  GRATULUJEME !

 • Petržalská super škola.

  Plán prednášok na šk. rok 2015/2016:

   

  13.10. 2015 - Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody. - 6. ročník

  10.11.2015 - Robotika a umelá inteligencia. - 8. ročník

  15.12.2015 - O lovcoch vírusov. - 7. ročník

  13.1.2015 - Pocity zvierat. - 7. ročník

  17.2.2015 - Murárik červenokrídly - celoživotná láska. -6. ročník

  16.3.2015- Zaujímavá slovenčina. - 8. ročník

  + dve vybrané prednášky pre žiakov 9. ročníka.

 • ŠPORT

  Olympijsky festival nádejí Petržalky - výsledky:

   

  beh na 400 m :

  2. miesto Lea SABO

  cyklistika:

  1. miesto Leonardo VARSIK

  3. miesto - družstvo: Varsik, Branský, Košinárová, Wachsmannová

  5.  miesto: Natália WACHSMANNOVÁ

  6. Kristína KOŠINÁROVÁ

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová.

   

  Gratulujeme !

   

   

 • PROJEKTOVÝ DEŇ

  28.5.2015 sa na našej uskutočnil projektový deň na tému "Z rozprávky do rozprávky"

  Všetky triedy, žiaci aj učitelia urobili kus práce, dali do toho svoj um a zručnosti a pripravili nám pekný deň. Všetkým za to pekne ďakujeme !

   

  Na prvom mieste sa umiestnila trieda 8. B - Vlk a 7 kozliatok.

  Druhá skončila trieda 6. B - Ako išlo vajce na vandrovku. 

  Tretie miesto obsadila trieda 5. B s rozprávkou Červená čiapočka.

   

  Na 4. mieste sa umiestnili všetky ostané triedy !

   

   

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

  próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

   

  dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

   

  Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

   

  Gratulujeme !

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria