Navigácia

 • ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

  Organizácia dňa 2. septembra:

  Žiaci prvého ročníka:   S tretnutie s triednymi učiteľkami o 8:00 pred budovou školy.

  Žiaci 2.-.9. ročníka: Stretnutie s triednymi učiteľkami a učiteľmi o 8:45 pred budovou školy. 

 • ŠPORT

  Olympijsky festival nádejí Petržalky - výsledky:

   

  beh na 400 m :

  2. miesto Lea SABO

  cyklistika:

  1. miesto Leonardo VARSIK

  3. miesto - družstvo: Varsik, Branský, Košinárová, Wachsmannová

  5.  miesto: Natália WACHSMANNOVÁ

  6. Kristína KOŠINÁROVÁ

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová.

   

  Gratulujeme !

   

   

 • PROJEKTOVÝ DEŇ

  28.5.2015 sa na našej uskutočnil projektový deň na tému "Z rozprávky do rozprávky"

  Všetky triedy, žiaci aj učitelia urobili kus práce, dali do toho svoj um a zručnosti a pripravili nám pekný deň. Všetkým za to pekne ďakujeme !

   

  Na prvom mieste sa umiestnila trieda 8. B - Vlk a 7 kozliatok.

  Druhá skončila trieda 6. B - Ako išlo vajce na vandrovku. 

  Tretie miesto obsadila trieda 5. B s rozprávkou Červená čiapočka.

   

  Na 4. mieste sa umiestnili všetky ostané triedy !

   

   

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

  próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

   

  dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

   

  Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

   

  Gratulujeme !

   

 • Slávik Slovenska

  V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska obsadila v 2. ketegóriii 2. miesto 

  EMA G U N D O V Á

  Pripravovala ju Mgr. Miškovičová.

   

  Gratulujeme !

   

 • UPOZORNENIE

  Oznamujeme Vám, že zubná ambulancia MuDr. Heleny Janečkovej je od 4.5. 2015 presťahovaná do budovy Polikliniky na Šustekovej ulici č. 2, 3. poschodie. 

  Telefón: 0948 381 128

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Súťaž Originálna anglická poézia a próza - medzinárodná súťaž za účasti 24 škôl zo 4 krajín.

  Katgória A- próza: 3. miesto IVANA V R B O V Á

  Kategória C- próza: 2. miesto MARCEL J E Ž Í K

   

  Súťaž novodobo so Sharespearom:

  Kategória 2C- spev: 2. miesto ZUZANA T R E B A T I C K Á

  Kategória 2B-próza: LUKÁŠ D U B O V E C

   

  Gatulujeme žiakom aj Mgr. Márii Máčadyovej, ktorá žiakov pripravovala !

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Žiaci

  SAMUEL Č A P U T A  a PATRIK M A J E R Č I N

  dosiahli mimoriadny úspech, keď sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády vo svojich kategóriách. 

  Gratulujeme im a tiež učiteľom, ktorí ich pripravovali, Mgr. J. Fábryovej a Mgr. M. Rišiaňovi.

 • MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  14.5.2015 sa na našej škole uskutoční súťaž žiakov 1. stupňa, Malá olympiáda v ANJ. 

  V súčasnosti sú distribuované prihlášky na jednotlivé školy. Uzávierka prihlášok je 5.5.2015,

  Tešíme sa na Vašu účasť !

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v hádzanej: 

   

  družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.

   

  Gratulujeme !

   

 • TRIEDNE SCHÔDZKY

  Vážení rodičia, najbližšie triedne schôdzky sa uskutočnia 3. júna 2015.

  Začiatok 17:30 h

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

  Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

  Kategória P8: 2. miesto - Miroslava MERTEL

   

  Kategória P3: 8 miesto - Zuzana Blizmanová,

                          10. miesto - Viktor Matušovič

  Kategória P5: 14. miesto - Lukáš Cheben

  Kategória P6: 4. miesto - Peter Botlík

  Kategória P8: 7. miesto Patrik Majerčin, 9. miesto - Zuzana Trebatická

   

   

  Gratulujeme !

   

 • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

  Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

  Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

  Taktiež došlo k zmene príspevku na stravovanie, podrobnosti nájdete v záložke Školská jedáleň. 

  Predmetné VZN nájdete na webovom šídle MČ Bratislava-Petržalka.

 • Úprava rozvrhu.

  Vážení rodičia a žiaci !

   

  Z dôvodu začiatku druhého turnusu plaveckého výcviku sa na 1. stupni upravuje od 23.3. 2015 rozvrh.  Nájdete ho v záložke rozvrhy.

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Obvodné kolo dejepisnej olympiády:

  • kategória C:  2. miesto LUCIA M A L Á

    

  • kategória C:  4. miesto Michal Paulovič
  • kategória D:  4. miesto Zuzana Trebatická
  • kategória D: 7. miesto Patrik Majerčin

   

  Obvodné kolo geografickej olympiády:

  • kategória C:  3. miesto  NIKOL M A L J A R O V Á
  • kategória E:  5. miesto Matúš Peťo

   

  Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku:

  • kategória 1A: 4. miesto Nicolas Bihari
  • kategória 1B: 7. miesto Richard Zahatlan

   

 • Akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe...

  24.3. - Mrázik, divadelné predstavenie pre 1. stupeň

  19.3. - Dospelým neprístupné, 2. stupeň

  19.3. - Hviezdoslavov Kubín, okr. kolo, víťazi školského kola

  20.3. - Mc Donald cup, futbal, 1. stupeň

  24.3. - Petržalská super škola, 6. ročník

  25.3. - Začiatok plaveckého výcviku, , 3. C a 5. B

  27.3. - Deň narcisov

  30.3. - Krajské kolo dejepisnej olympiáady, Lucia Malá

  8.4. - Okresné kolo matematickej olympiády

  9.4. - Poznaj a chráň, okresné kolo

  14.4. - Slávik Slovenska, školské kolo

  5.5.  -Slávik Slovenska, okresné kolo (na našej škole)

  7.5. - Náučno-poznávací zájazd do Prahy, 2. stupeň

   

 • ZÁPIS 2015

  Všetkým, ktorí ste k nám zapísali dieťa do prvého ročníka, ďakujeme za prejavemú dôveru !

   

  Kolektív zamestnancov ZŠ Lachova ul. č. 1 

   

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v basketbale starších žiakov:    1. miesto

  Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

 • MATEMATIKA

  Okresné kolo Pytagoriády:

  1. miesto

  NICOL M A L J A R O V Á, 4.A

  Žiačku pripravovala Mgr. Taragelová.

   

  Gratulujeme !

 • PLAVECKÝ VÝCVIK

  Vážení rodičia piatakov !

   

  Plavecký výcvik trvá od 24.3. do 20.6. 2014 na plavárni v ZŠ na Pankúchovej ulici.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria