Navigácia

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  V dňoch 2.3. - 6.3. 2015 sa uskutočnia jarné prázdniny. 

  Vyučovanie začína 9.3.2015. 

  Prajeme Vám príjemné prežitie prázdnin !

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Obvodné kolo dejepisnej olympiády:

  • kategória C:  2. miesto LUCIA M A L Á

    

  • kategória C:  4. miesto Michal Paulovič
  • kategória D:  4. miesto Zuzana Trebatická
  • kategória D: 7. miesto Patrik Majerčin

   

  Obvodné kolo geografickej olympiády:

  • kategória C:  3. miesto  NIKOL M A L J A R O V Á
  • kategória E:  5. miesto Matúš Peťo

   

  Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku:

  • kategória 1A: 4. miesto Nicolas Bihari
  • kategória 1B: 7. miesto Richard Zahatlan

   

 • ZÁPIS 2015

  Všetkým, ktorí ste k nám zapísali dieťa do prvého ročníka, ďakujeme za prejavemú dôveru !

   

  Kolektív zamestnancov ZŠ Lachova ul. č. 1 

   

 • Akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe...

  11.2. - Atletika do bratislavských škôl, žiaci 1. stupňa, športová hala Elán

  12.2. - Ako sa komár stal kráľom - divadelné predstavenie pre 1. stupeň

  19.2. - Póla radí deťom - prevencia v doprave pre žiakov 1. ročníka

  25.2.- Piráti- divadlo pre žiakov v ŠKD

  2.3. - 6.3. - Jarné prázdniny

  24.3. - Mrázik, divadelné predstavenie pre 1. stupeň

   

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v basketbale starších žiakov:    1. miesto

  Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

 • MATEMATIKA

  Okresné kolo Pytagoriády:

  1. miesto

  NICOL M A L J A R O V Á, 4.A

  Žiačku pripravovala Mgr. Taragelová.

   

  Gratulujeme !

 • PLAVECKÝ VÝCVIK

  Vážení rodičia piatakov !

   

  Plavecký výcvik trvá od 24.3. do 20.6. 2014 na plavárni v ZŠ na Pankúchovej ulici.

   

 • Zápis prvákov !

  7. 2. 2014

  Vážení rodičia, ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na stretnutie 2. 9. 2014 !

   

  Kolektív zamestnancov Základnej školy na Lachovej ulici č. 1

 • SÚŤAŽ

  V literárnej súťaži Šaliansky Maťko obsadila žiačka 2.A triedy

  KATARÍNA   B A L L E K O V Á     2. miesto.

   

  Žiačku pripravovala Mgr. Rychtárechová. Gratulujeme !

 • Anglický jazyk !

  Richard AUFRICHT obsadil v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

  1. miesto.

  Pripravovala ho PaedDr. Renáta Hebortová

   

  Na 4. mieste sa umiestnila Zuzana TREBATICKÁ. 

  Pripravovala ju Mgr. Máčadyová. 

   

  Gratulujeme a R. Aufrichtovi prajeme veľa úspechov v mestskom kole. 

 • SÚŤAŽ

  Zuzana Húsková vyhrala okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku. 

  Pripravovala ju Mgr. Miškovičová. 

   

  Gratulujeme !

 • USKUTOČNÍ SA

  1. Návšteva knižnice, 2.C, 15.10.

  2. Exkurzia na Bradlo, 9. ročník,16.10.

  3. Výchovný koncert pre žiakov 1. a 2. stupňa, hala školy

  4. Lesná pedagogika, 5. ročník, 23.10., Železná studnička

  5. Jack and Joe, 6.11., divadelné predstavenie v DK Zrkadlový háj

  8. Filmové predstavenie, žiaci 1. a 2. ročníka, 8.11.

  6. Bubliduch, divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa, 19.11. 

  7. Jesenný MATBOJ, 22.11., žiaci 2. stupňa

  8. Hvezdáreň Hurbanovo, 28.11., žiaci 5. ročníka

  9. Divadelné predstavenie pre žiakov v ŠKD, 4.12., hala školy

  10. Divadelné predstavenie EZOP, žiaci 1.-4. ročníka, 5.12., DK Zrkadlový háj

  11. Vianočná akadémia, 11.12., hala školy

  12. 23. a 24. 10. - Úcta k starším, návšteva seniorov  SSS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici

   

   

  29.10. - Správaj sa normálne, žiaci 5. ročníka

  7.11. - Komparo

  7.11. - Dôvera-školský pohár SFZ - futbal

  8.11. - Týždeň vedy ma MFFi, žiaci 9. B

  8.11. - Veľká Morava, výstava v SNM, žiaci 7. A

  8.11.- Filmové predstavenie, žiaci 1. a 2. ročníka

  15.11.- Veľká Morava, výstava v SNM, 7.B

  21.11. - Miestna knižnica, žiaci 2.A

  22.11.- Jesenný MATBOJ, matematická súťaž, žiaci 2. stupňa

  4.12. - Divadelné predstavenie - ŠKD

  4.12.- Modra, exkurzia, 8. ročník

  5.12.- EZOP, div. predstavenie, 1. stupeň

  8.11.- Veľká Morava- exkurzia do SNM, 7.A

  11.11.- iBobor- súťaž pre žiakov 2. stupňa

  15.11.- Veľká Morava- exkurzia do SNM, 7.B

  21.11. - Knižnica - 2.A

  22.11. - Minihádzaná- 4. ročník

  27.11.- Hádzaná - 2. stupeň

  15.11. - Petržalská Superškola - 7. ročník

  21.-22.11. - Majstrovsrvá obvodu v stolnom tenise

   

   

   

  Tento zoznam akcií budeme priebežne aktualizovať.

 • Petržalská superškola

  Naši žiaci boli úspešní v projektovej súťaži Superškoly:

   

  Geografia: Zemetrasenia 20. storočia: Michal Hornych, Oliver Mana, Samuel Čaputa- 1. miesto

  Matematika - Prvočísla: Patrik Majerčin, Viktória Durdiaková, Alexandra Kolkusová - 3. miesto

  Žiakov pripravovali Mgr. Bélik a Mgr. Fábryová.

  Pozrite si fotogalériu "Smolenice"

   

  Gratulujeme !

 • ŠPORT

  Družstvo žiakov 4. ročníka obsadilo na turnaji vo vybíjanej

   

  3. miesto

   

  Družstvo: R. Čuláková, P. Plichtová, V. Bublavá, E. Gundová, K. Bednáriková, D. Lisý,S. Vičan, M. Lelkeš, M. Kubiš, D. Lieskovský

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová

 • INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA

  Vážení rodičia, od dnešného dňa, 10.10.2013 je v prevádzke internetová žiacka knižka. V prípade straty prístupového hesla kontaktujte prosím triednych učiteľov !

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem - okresné kolo:

   

  2. miesto: Zuzana H Ú S K O V Á, próza

  3. miesto: Ivana G Á L Y O V Á, poézia

   

  Žiačky pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

   

 • OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ.

  Výsledky našich žiakov z 1. stupňa:

  Atletika: 

  3. miesto - družstvo ZŠ Lachova

  3. miesto - Adrián KRAUS - beh na 50 m

  3. miesto - Adrián OSUSKÝ - skok do diaľky

  2. miesto - družstvo ZŠ Lachova - vybíjaná

   

  Žiakov pripravovali Mgr. Rychtárechová a Mgr. Kutaj

 • SÚŤAŽ

  Okresné kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA:

   

  1. miesta vo svojich kategóriách získali súrodenci IVANA a ROMAN G Á L Y O V C I .

   

  Gratulujeme !

   

  Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Miškovičová.

   

 • OCENENIE !

  JAKUB BUJÁK zvíťazil vo výtvarnej  súťaži "Bratislava moje mesto" v konkurencii

  1200 výtvarných prác. 

  Cenu mu odovzdala námestníčka primátora Petra Nagyová - Džerengová.

 • SLOVENSKÝ JAZYK

  Štúrov Zvolen, okresné kolo v rétorike:

   

  2. kategória - 2. miesto

   

  ZUZANA H Ú S K O V Á

   

  Žiačku pripravovala Mgr. Miškovičová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria