Navigácia

 • ŠTRAJK PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV.

  Aktualizácia oznamu, 8. 2. 2016 o 14:00 hod.

  Vážení rodičia !

  Oznamujeme Vám, že dňom 9.2.2016 bude škola v riadnej prevádzke.

   

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo: 

  2. miesto: Branislav Trstenský

  7. miesto: Nicolas Bihari

  Žiakov pripravovala Mgr. Máčadyová a PaedDr. Hebortová. 

  Poďakovanie patrí aj Mgr. Máčadyovej a Mgr. Malinkovičovej, ktoré spolu s PaedDr. Hebortovou pripravili túto súťaž na našej škole.

 • MATEMATIKA

  Matematická olympiáda - okresné kolo:

  1. miesto: Patrik Majerčin

  7. miesto: Natália Peťová

  Gratulujeme žiakom aj Mgr. Fábryovej, ktorá oboch žiakov pripravovala.

   

  V kategórii Z5, žiakov 5. ročníka boli úspešnými riešiteľkami Andrea Brudňáková a Natália Fričová, ktoré obsadili 12. miesto.

  Tieto žiačky pripravoval Mgr. Rišiaň.

 • PLÁN ZASADNUTÍ TRIEDNYCH SCHÔDZOK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA.

  Triedne schôdzky sa uskutočnia v týchto termínoch: 11.11.2015, 13.1.2016, 13.4.2016, 8.6.2016.

   

  Začiatok triednych schôdzok je o 17:30 h.

  V prípade zmien Vás budeme informovať na tomto mieste. 

 • ŠPORT

  Žiaci L. Pekárová, K. Váleková, T. Váleková, L.Havranová, A.Durďík, L. Varsik, F. Földvary a R. Fűgersy pod vedením Mgr. J. Rychtárechovej

  obsadili 1. miesto

  v atletickej súťaži BAVME DETI ŠPORTOM, ktorá sa uskutočnila v ŠH Elán. 

   

  Gratulujeme !

 • ŠPORT

  Turnaj vo vybíjanej - športom za duševné zdravie:

  Žiaci 4. ročníka: M. Broš, L.Varsik,S. Branský, R. Fügerszy, M.Géc, V.Hoschuk, L.Mihoková, E.Szileová, T. Váleková, K.Košinárová,N. Wachsmannová a N. Halačková 

   

  obsadili 3 miesto. 

   

  Družstvo pripravovala Mgr. Jana Rychtárechová.

   

   

  GRATULUJEME !

 • Školské akcie.

  16.10. - Exkurzia žiakov do Moravského krasu

  23. 10. - Exkurzia žiakov do JA Mochovce

  26. 10. - Exkurzia žiakov na Bradlo/mohyla M.R. Štefánika a múzeum v               Košariskách

  28.10. - American Dream, divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

  12.10. - Návšteva miestnej knižnice

  15.10. - Návšteva žiakov v Stredisku sociálnych služieb

  16.10. - Majstrovstvá Bratislavy v šachu

  23.10. - Atletika v hale Elán

  3.11. - Haloweenská diskotéka

  6.11. - Jesenný matboj

  6.11. - Majstrovstvá obvodu v stolnom tenise

  11.11. - Triedne schôdzky rodičov

  12.11. - KOMPARO

  13.11. - Atletika v hale ELÁN

  25.11.- TESTOVANIE 5

   

  ....ďalšie akcie budeme priebežne dopĺňať.

 • Internetová žiacka knižka.

  Vážení rodičia !

  Od 12.10. bude v prevádzke plne funkčná IŽK. 

  Prístupové údaje pre žiakov 2.- 9. ročníka ostávajú stále rovnaké. 

  Žiaci 1. ročníka dostanú prístupové heslá od triednej učiteľky. 

  Žiaci vyšších ročníkov, ktorí začali navštevovať našu školu od 1.9.2015 nech

  žiadajú prístupové heslo od triedneho učiteľa.

 • Petržalská super škola.

  Plán prednášok na šk. rok 2015/2016:

   

  13.10. 2015 - Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody. - 6. ročník

  10.11.2015 - Robotika a umelá inteligencia. - 8. ročník

  15.12.2015 - O lovcoch vírusov. - 7. ročník

  13.1.2015 - Pocity zvierat. - 7. ročník

  17.2.2015 - Murárik červenokrídly - celoživotná láska. -6. ročník

  16.3.2015- Zaujímavá slovenčina. - 8. ročník

  + dve vybrané prednášky pre žiakov 9. ročníka.

 • ŠPORT

  Olympijsky festival nádejí Petržalky - výsledky:

   

  beh na 400 m :

  2. miesto Lea SABO

  cyklistika:

  1. miesto Leonardo VARSIK

  3. miesto - družstvo: Varsik, Branský, Košinárová, Wachsmannová

  5.  miesto: Natália WACHSMANNOVÁ

  6. Kristína KOŠINÁROVÁ

  Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová.

   

  Gratulujeme !

   

   

 • PROJEKTOVÝ DEŇ

  28.5.2015 sa na našej uskutočnil projektový deň na tému "Z rozprávky do rozprávky"

  Všetky triedy, žiaci aj učitelia urobili kus práce, dali do toho svoj um a zručnosti a pripravili nám pekný deň. Všetkým za to pekne ďakujeme !

   

  Na prvom mieste sa umiestnila trieda 8. B - Vlk a 7 kozliatok.

  Druhá skončila trieda 6. B - Ako išlo vajce na vandrovku. 

  Tretie miesto obsadila trieda 5. B s rozprávkou Červená čiapočka.

   

  Na 4. mieste sa umiestnili všetky ostané triedy !

   

   

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

  próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

   

  dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

   

  Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

   

  Gratulujeme !

   

 • Slávik Slovenska

  V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska obsadila v 2. ketegóriii 2. miesto 

  EMA G U N D O V Á

  Pripravovala ju Mgr. Miškovičová.

   

  Gratulujeme !

   

 • UPOZORNENIE

  Oznamujeme Vám, že zubná ambulancia MuDr. Heleny Janečkovej je od 4.5. 2015 presťahovaná do budovy Polikliniky na Šustekovej ulici č. 2, 3. poschodie. 

  Telefón: 0948 381 128

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Súťaž Originálna anglická poézia a próza - medzinárodná súťaž za účasti 24 škôl zo 4 krajín.

  Katgória A- próza: 3. miesto IVANA V R B O V Á

  Kategória C- próza: 2. miesto MARCEL J E Ž Í K

   

  Súťaž novodobo so Sharespearom:

  Kategória 2C- spev: 2. miesto ZUZANA T R E B A T I C K Á

  Kategória 2B-próza: LUKÁŠ D U B O V E C

   

  Gatulujeme žiakom aj Mgr. Márii Máčadyovej, ktorá žiakov pripravovala !

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Žiaci

  SAMUEL Č A P U T A  a PATRIK M A J E R Č I N

  dosiahli mimoriadny úspech, keď sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády vo svojich kategóriách. 

  Gratulujeme im a tiež učiteľom, ktorí ich pripravovali, Mgr. J. Fábryovej a Mgr. M. Rišiaňovi.

 • MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  14.5.2015 sa na našej škole uskutoční súťaž žiakov 1. stupňa, Malá olympiáda v ANJ. 

  V súčasnosti sú distribuované prihlášky na jednotlivé školy. Uzávierka prihlášok je 5.5.2015,

  Tešíme sa na Vašu účasť !

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v hádzanej: 

   

  družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.

   

  Gratulujeme !

   

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

  Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

  Kategória P8: 2. miesto - Miroslava MERTEL

   

  Kategória P3: 8 miesto - Zuzana Blizmanová,

                          10. miesto - Viktor Matušovič

  Kategória P5: 14. miesto - Lukáš Cheben

  Kategória P6: 4. miesto - Peter Botlík

  Kategória P8: 7. miesto Patrik Majerčin, 9. miesto - Zuzana Trebatická

   

   

  Gratulujeme !

   

 • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

  Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

  Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

  Taktiež došlo k zmene príspevku na stravovanie, podrobnosti nájdete v záložke Školská jedáleň. 

  Predmetné VZN nájdete na webovom šídle MČ Bratislava-Petržalka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria