• Basketbal - súťaž - 1. miesto - 16. 12. 2018

     • V treťom turnaji západoslovenskej mikroligy v Senci vyhralo naše družstvo, vystupujúce pod názvom BSC Lachova, zápasy proti Gabbo Senec a BKM SPU Nitra. Deti sú pripravované na krúžkoch p. učiteľom Mgr. R. Mandelíkom a trénermi BSC.

       

       

       

     • Vianočná pošta pre seniorov

     •  

      Tento rok sa naši piataci a šiestaci pod vedením p. učiteľky Mgr. Lenky Fiľakovskej opäť zapojili do  Vianočnej pošty pre seniorov. Je to projekt, pri ktorom deti vlastnoručne vyrobia vianočné pohľadnice a pošlú ich do rôznych domovov dôchodcov po celom Slovensku. Veríme, že aj takýmto spôsobom potešili starčekov a urobili im Vianoce krajšími. 

        

     • Mikuláš na škole 6. 12. 2018

     • Aj tento rok zavítal do našej školy Mikuláš s čertami a anjelmi. Deti spievali pesničky, recitovali básničky a za odmenu každý dostal malú sladkosť. Tie menej poslušné deti si čerti označili a sľúbili im, že ak sa nepolepšia, vrátia sa po ne. Všetkým deťom sa dnešný deň veľmi páčil.