• Vianočná pošta pre seniorov

     • Pani učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská so žiakmi 5.A triedy sa zapojili do vianočného projektu pre seniorov. Najprv zaregistrovali svoju triedu, následne  dostali adresy seniorov do rôznych domovov dôchodcov. Potom  spravili vianočné pohľadnice a poslali ich. Veríme, že aj takýmto spôsobom potešili starých ľudí a urobili im Vianoce krajšími. Ďakujeme, pani učiteľka.

     • TÝŽDEŇ ŠTÝLOV

     • Od 27.11. do 1.12.2017 sa na 2. stupni uskutočnil ďalší z radu tematických týždňov. Tentokrát mali deti za úlohu obliecť sa ako filmová postava, elegantne ako na večeru k prezidentovi alebo v štýle krajín Mexiko, India a Japonsko. Hlavne menšie deti si týždeň štýlov naozaj užili.

     • HISTORIA MAGISTRA VITAE

     • 29. 11. 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov krajskej dejepisnej súťaže HISTORIA MAGISTRA VITAE na tému Dejiny písané vodou. Konkurencia bola veľká, dokopy bolo vystavených 200 prác z 13 škôl. Naše žiačky 5.C Sofia Zvodová, Kristína Piačková a Kristína Fabianová získali 2. miesto a Dominik Lisý z 8.B získal cenu Ocenený exponát. Súťaž na našej škole zorganizovali Mgr. Lenka Fiľakovská a PhDr. Dagmar Phungová. Blahoželáme!

     • MINI BASKETBAL SHOW

     • ŠPORT

      Naši žiaci z 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B nás úspešne reprezentovali na MINI BASKETBAL SHOW. V regiolálnom kole zvíťazili a postupujú do finále, ktoré sa uskutoční v apríli 2018 v Poprade. Žiakov pripravoval p.učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

     • Nové basketbalové koše

     • Do galérie Nové basketbalové koše boli pridané fotografie.

      Basketbalové koše sú výškovo nastaviteľné tak, aby ich mohli používať aj deti z 1. stupňa.

    • Športom za duševné zdravie detí
     • Športom za duševné zdravie detí

     • 2.miesto na turnaji v minihádzanej 5. -6. ročníkov základných škôl obsadili naši žiaci: Richard Ruža z 5.A,Adam Ďurdík, Jakub Krucký, Ondrej Kubiš, Samuel Šubert z 5.B, Sebastián Rumišek z 5.C, Samuel Branský, Valeriy Hoshchuk, Martin Géc, Denis Weinberger z 6.A , Filip Főldváry a Leonardo Varsík z 6.B. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Mandelík. Blahoželáme!

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Vo štvrtok 28.9. sa náš veľký školský dvor už po druhý raz premenil na ríšu drakov. Ako to? Predsa konal sa tu v poradí už druhý ročník šarkaniády.

      Deti si z domu priniesli všakovaké druhy - draky, potvory a dravé vtáky, ale aj mierumilovné  dúhové šarkany, šarkany - smajlíky, šarkany s obrázkami rozprávkových postavičiek i rôzne iné.

      Radosť nám i deťom urobili svojou účasťou rodičia a starí rodičia našich detí. Počasie nám vyšlo na jednotku s hviezdičkou. Deti si pri púšťaní šarkanov navzájom pomáhali, vyšantili sa a v tento deň behali aj tí, ktorým sa inokedy nechce :) Pomáhali aj dospeláci, a to najmä vtedy, keď sa neposlušný šarkan nechcel pustiť stromu.

      S potešením konštatujeme, že aj druhý ročník šarkaniády bol úspešný a tešíme sa na Vás pri ďalších spoločných akciách.

       

      Kolektív ŠKD

    • Úspechy našich žiakov - športovcov
     • Úspechy našich žiakov - športovcov

     • Na Školskom atletickom mítingu žiakov petržalských základných škôl dňa 26. 9. 2017 našu školu úspešne reprezentovali: Nina Kašpráková z 9.A - 1. miesto v skoku do diaľky a 2. miesto v behu na 60 m., Lenka Pekárová z 6.A - 2. miesto v behu na 60 m., Max Lelkes z 8.B - 2. miesto v behu na 600 m., Valentin Gavran z 8.B - 3. miesto v skoku do diaľky. Žiakov pripravovali Mgr. Zapletalová a Mgr. Mandelík. Blahoželáme!  

    • POĎAKOVANIE
     • POĎAKOVANIE

     • Vážení rodiačia a priatelia školy. Dovoľte, aby som sa Vám v mene členov OZ LINGUA poďakoval za poukázanie 2% z daní. Peniaze využijeme na zlepšenie IKT technológií vo vyučovacom procese.

       

      Martin Capek, predseda predstavenstva

    • Nový projekt pre našu školu "Stavanie je náš svet"
     • Nový projekt pre našu školu "Stavanie je náš svet"

     • Prosíme  podporte náš školský projekt pre Vaše deti - "Stavanie je náš svet"
      Prostredníctvom tohto projektu môžme získať pre školu stavebnice Lego a Merkur, ktoré  podporujú kreativitu a predstavivosť detí, schopnosť konštruktívne rozmýšľať, rozvíjať motoriku, ale i sociálne schopnosti či nadväzovanie spolupráce.
       
      Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. júna do 30. júna 2017.
      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bratislava/1060
    • Úspechy našich žiakov v športe
     • Úspechy našich žiakov v športe

     • Mesiac máj bol bohatý na šport. Naši štvrtáci: Boča, Kuchárik, Ruža, Trokan, Šubert, Krucký, Ďurdík, Ardon, Scholtz, Rumišek a Kriho obsadili 3. miesto v MINIHÁDZANEJ. Z 21 zúčastnených škôl sme na druhom mieste v tabuľke. Na MAJSTROVSTVÁCH OBVODU BRATISLAVA V. v ATLETIKE Nina Kašpráková z 8. A obsadila 3. miesto v skoku do diaľky a  Jakub Bošáni z 9. A obsadil 4. miesto vo vrhu guľou a hode kriketovou loptičkou. Vo futbalovej súťaži MINIPENALTA obsadili 3. miesto naši žiaci: Šubert, Ďurdík, Bartoň, Krucký, Ardon, Scholtz, Rumišek, Kriho, Branský a Fügersy. Sebastián Rumišek bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja. Žiakov pripravovali naše p. učiteľky PaedDr. Suchánková a Mgr. Zapletalová. Blahoželáme!

     • Školská záhrada

     • V jedno krásne pondelkové popoludnie, keď už všetky chladné noci pominuli a traja zmrznutí bratia viac nemali moc nad počasím, pustili sme sa do práce.

      Hovorí sa, že na dobré sa oplatí počkať. Kým k nám dorazia vyvýšené záhony, v ktorých budeme pestovať chutné ovocie a zeleninku, ešte si chvíľu počkáme. No aby deti neprišli o radosť z poznávania, založili sme si dočasnú školskú záhradu na malom školskom dvore. Použili sme veľké drevené bedne a požičané kvetináče.

      Bedne sme si najskôr museli pripraviť - odmontovali sme z nich pánty a odstránili veká. Máme veľmi šikovné deti, zvládli to bez problémov :) Následne sme do nich nasypali zeminu a trošku sme sa s ňou aj pohrali. Deťúrence si užívali prehrabávanie sa v zemi či už lopatkami, hrabličkami alebo aj holými rukami. Nakoniec sme vysadili prvé priesady rajčiaka - také, ktoré sme kúpili v obchode, ale aj tie, čo sme si vypestovali v triede. Pridali sme papriku, uhorku a do konca týždňa sme vysadili aj jahody. Uhorka sa nám, žiaľ, pri sadení zlomila, a tak ju už nemáme. Aj to je skúsenosť. Z chýb a nepodarkov, ktoré sa nám ešte prihodia, sa poučíme a budúci rok budeme záhradkárčiť ako skúsení záhradkári.

      Pri sadení priesad sa vystriedalo veľa šikovných detí z rôznych oddelení ŠKD. Cez veľkú prestávku si deťúrence so záujmom prezerali, čo nám to na dvore rastie. Rastlinky starostlivo polievame, olamujeme bočné výhonky a kontrolujeme, či ich nenapadli škodcovia.

      Pri jednej zdravotnej prehliadke sme si všimli, že okolo papriky nám pobehujú mravce a lozia hore-dolu po rastlinke. Keď sme sa pozreli lepšie, zbadali sme aj ďalší hmyz. Malé vošky sa hostili na mladých výhonkoch našej papriky. A tak sme sa opäť dozvedeli niečo nové. Aj naši prváci už vedia, že máme hmyz, ktorý nám pomáha, ale aj taký, ktorý našim rastlinkám škodí. Mravce sa kamarátia s voškami, lebo vošky ich zásobujú sladkou medovicou, ktorú vylučujú pri parazitovaní na rastlinách. Mravcom veľmi chutí, preto prenášajú lenivé vošky, čím sa stávajú ich komplicmi pri ničení záhradky. Našimi kamarátkami sú lienky, ktorým vošky veľmi chutia.


       

    • Projekt Orange
     • Projekt Orange

     • Naša škola získala v novembri 2016 grant v programe Orange e-školy pre budúcnosť. Výsledkom tohto projektu je motivačné DVD pre budúcich prvákov na našej škole „Škola do ktorej sa teším“. DVD ukazuje život našich detí na škole a zároveň predstavuje priestory školy.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii F získali naši žiaci z 5.A: Richard Fűgersy, Sofia Ťažárová, Tereza Váleková a z 5.B: Diana Krammerová a Eliška Zsilleová. Žiakov pripravovala p. učiteľka Mgr. Džino. Blahoželáme!

    • Malá olympiáda v anglickom jazyku
     • Malá olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 11.5.2017 sa uskutočnil už 19. ročník súťaže Malá olympiáda v ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka na ZŠ Lachova 1. Zúčastnili sa na nej žiaci z jedenástich  petržalských škôl. Aj tento rok sa súťažilo v šiestich disciplínach, v ktorých boli prezentované rôzne formy, napr. čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, hovorenie  atď. Zvláštnosťou  bolo aj to, že žiaci  reprezentovali svoju školu v dvojčlenných družstvách. Jednotlivé disciplíny hodnotila trojčlenná porota skúsených učiteliek  ANJ. Víťazi súťaže okrem diplomov dostali krásne, hodnotné ceny, na ktoré sponzorsky prispel Miestny úrad MČ – Petržalka.Naši žiaci  - Robert Švajdlenka a Patrícia Lapínová z 4. B sa umiestnili na 1. mieste. Žiakov pripravovali naše p. učiteľky Mgr. Máčadyová, PaedDr. Hebortová, Mgr. Malinkovičová. Blahoželáme!