• Viete že...

    • Viete, že...

      

     v prvom školskom roku chodilo do našej školy 990 žiakov?
     vyučovanie sa začalo 4. septembra 1979?   

     v školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 368 žiakov?
     44 tried?  najvyšší počet tried bol v roku 1986/1987 – 
     pedagogický zbor mal v školskom roku 1979/1980 57 členov? 
     počas jestvovania školy sa vystriedali traja riaditelia - Ján Gréger, Klára Takáčová,
     Gustáv Nagy

     Vernosť škole od jej založenia dodnes zachovali Lýdia Ďuráková, Ivica Podhradská a Gustáv Nagy

     Našu školu navštevovali aj mediálne známe osobnosti:

     Mária Jasenková, lekárka  
     Michaela Mikulášová - Čobejová, herečka
     Lucia Šoralová, speváčka
     Peter Bielik, moderátor
     Henrich Krejča, moderátor
     Diana Nguyen, poetka,
     Lucia Kopsová, huslistka
     Radoslav Procházka, ústavný právnik
     Ján Gordulič, moderátor

     Školu navštevovali aj mediálne menej známe osobnosti: Zuzka, Janka,   Irenka, Vierka, Miška, Petra, Natálka, Ivanka, Monika, Ingrida, Karin, Lenka, Dano, Peťo, Jano, Rado, Juraj, Marián, Martin, Rišo, Ivan, Šaňo, Karol, Jozef, Andrej, Mišo.... tak cenné osobnosti nášho mikroregiónu, našej spoločnosti, ktoré nezmazateľne žijú v našich myšlienkach a dúfame, že aj   my v ich.