• Právnické osoby - postup

     1. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Poukázať však môžete aj menej ako 2%.
     2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania nedarovala financie vo výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane a vyplní v časti IV. kolónku 3.
     3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania darovala financie vo výške aspoň 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane a vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.
     4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
     5. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania, sú uvedené nižšie. 
     6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

                        

     • Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie LINGUA
     • Sídlo: Lachova ulica č. 1, 851 03 Bratislava
     • Právna forma: Občianske združenie                                                                                                               
     • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31 772 889      

      Informácie ochotne poskytneme: 

      telefón:
      02/62 311 667, e-mail: capek@zslachova.sk