• Školské súťaže

    • Projektové dni
     Doteraz sa uskutočnili projektové dni: Veľkomestá Sveta, Regióny Slovenska, Historické národy Sveta a Historické obdobia, Vynálezy ktoré zmenili svet
     Súťažia triedne kolektívy žiakov II. stupňa, ktoré pod vedením triednych učiteľov pripravujú prezentáce predstavujúce svojim spolužiakom z iných tried zadanú tému.
      (pozri FOTO vo fotoalbume)


     Športové súťaže.
     Novoročný turnaj vo futbale a prehadzovanej, Športový deň pri príležitosti MDD, Medzitriedne súťaže počas školského roka. Organizátormi sú učitelia telesnej výchovy.