• Voľné priestory na prenájom

   • V súčasnosti sú k dispozícii tieto priestory na prenájom:

    Triedy.pdf

    Mala_telocvicna(1).pdf

    Velka_telocvicna(1).pdf

     

     

    Ceny za prenájom:

     

    Veľká telocvičňa: 23,13€/hod

    Malá telocvičňa: 13,63€/hod

    Trieda: 6,27€/hod

    Jedáleň bez kuchyne: 20,89€/hod - Schôdze bytových spoločenstiev.