• Zápisné lístky na stravovanie žiakov od 1.9.2019 na stiahnutie:

     Dietna_strava_oznamenie.pdf

     zapisny_listok_1._stupen.pdf

     zapisny_listok_2._stupen.pdf

      

     • Zápisné lístky budú v tlačenej forme prístupné vo vestibule školy od 4.9. do 11.9. 2019 od 8:00 do 12:30 h.
     • Vyplnené stravné lístky môžete odovzdať v školskej jedálni od 19.8. do 23.8.2019 alebo ich vhodiť v uzatvorenej obálke s označením "Školská jedáleň" do poštovej schránky umistnenej pri vchode do školy.
     • Na základe stravného lístka bude Vaše dieťa zaradené na zoznam stravníkov.
     • Variabilný symbol, ktorý bol Vášmu dieťaťu vygenerovaný minulý školský rok ostáva v platnosti.
     • Novým stravníkom bude variabilný symbol vygenerovaný systémom ASC - Edupage. Zistíte ho po prihlásení sa do systému. 
     • Rodičia prvákov dostanú platobné údaje po vypísaní zápisného lístka.
     • Upozornenie: v prípade nedostatočného stravného kreditu, bude stravovanie okamžite prerušené.
     • Vzhľadom na termín prerokovania VZN 9/2019 sme sa dostali do časovej tiesne a prihlasovanie na stravu nebolo možné vyriešiť do konca školského roka. Preto Vás chcem touto cestou poprosiť, aby ste prihlášky vyplnili čo najskôr a následne najneskôr do 25.8. 2019 uskutočnili aj platby.
     • Prvú platbu treba uhradiť vo výške, ako je uvedená v zápisnom lístku.
     • Kredit z minulého roka sa Vám pripíše automaticky. 
     • Nečakajte teda na to, že sa Vám s stravovacom systéme v auguste (na september) ukáže suma, uvedená v prihláske - zápisnom lístku..

     Prosím Vás o dôkladné preštudovanie podmienok stravovania v budúcom školskom roku, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam. 

      

     Ďakujem za pochopenie