• 1. Vo webovom prehliadači zadajte www.zslachova.sk alebo v aplikácii Edupage pre smartfóny alebo tablety.

     2. Prihláste sa rodičovským alebo žiackym kontom v pravom hornom rohu. Odporúčame rodičom zriadiť si rodičovské konto. Vtedy budete mať odhasovanie stravy Vašich detí pod kontrolou. ( Rodičovské konto si zriadite tak, že triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa poskytnete Vašu emailovú adresu, škola Vám vytvorí konto a prihlasovacie údaje Vám pošleme na Váš email)

     3. V časti komunikácia vyberte moje platby. Zobrazí sa Vám Váš rozpis platieb na jednotlivé mesiace s dátumom splatnosti poplatku. Ak použijete na úhradu službu VIAMO, len zadáte, ktorú platbu chcete uhradiť a platbu odošlete. Tým pre Vás celý proces skončil.

     4. Ak budete platiť internet bankingom, postupujete takto: Každý stravník má vygenerovaný variabilný symbol, ktorý je v rozpise uvedený. Je nemenný a platí dovtedy, dokedy žiak navštevuje našu školu a zamestnancovi trvá pracovný pomer. Zadáte číslo účtu, ktoré je v predpise zadané, zadáte variabilný symbol a do správy pre adresáta pre istotu zadajte meno, priezvisko a triedu Vášho dieťaťa pre prípad, že nezadáte alebo omylom zadáte chybný variabilný symbol. Bez neho totiž  nebude možné spárovať Vašu platbu s našim systémom. Platbu odošlite a tým pre Vás celý proces objednávania a platby končí.

     5.  Ak budete platiť poštovou poukážkou, postupujte takto: Budete postupovať tak ako doteraz s tým rozdielom, že tiež budete zadávať variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozpise platieb. Dôležité upozornenie: medzi úhradou poštovej poukážky na pošte a pripísaním sumy na účet školskej jedálne je rozdiel minimálne 3 dni. Preto treba stravné uhrádzať tak, aby platba na našom účte bola najneskôr dva dni pred koncom mesiaca. Ak sa tak nestane, stravník nebude mať objednanú stravu a výdajný systém túto skutočnosť ohlási a kuchárka stravníkovi stravu nevydá. To znamená, že nebude možné ráno priniesť ústrižok a počítať s tým, že dieťa aj v ten deň dostane stravu. 

     Ako vidíte, tento spôsob platby je najkomplikovanejší a zároveň pre Vás aj najdrahší, preto Vám odporúčame a zároveň prosíme, aby ste na úhrady využívali VIAMO alebo internet banking.

     NOVÉ: Pre zrýchlenie celého procesu Vás prosíme., aby ste ústrižok z poštovej poukážky doručili do školskej jedálne tak ako doteraz. Umožní nám to rýchlejšie identifikovať platbu v našom systéme.

     6. Odporúčame platiť stravu mesačne, ale je možné uhradiť stravu aj na viac mesiacov vopred. V tom prípade sa ale preplatky odpočítajú až v ďalšej - nasledujúcej platbe.

     7. Žiadame Vás, aby ste neuhrádzali stravné v hotovosti na náš účet v banke ! Majiteľ účtu/škola za túto transakciu platí poplatok. 

     8. Žiadame Vás, aby ste uhrádzali presne sumu, ktorú máte predpísanú a neodpočítavali si z nej žiadnu čiastku. Ak si jeden mesiac odhlásite stravu napr. na dva dni, budúci mesiac sa Vám rovnaká suma automaticky odpočíta.

     9. Na platbu môžete použiť aj aplikáciu EDUPAGE vo Vašom smartfóne. V tejto aplikácii v Jedálnom lístku sa môžete aj odhlasovať zo stravy.

     10. Odhlásiť zo stravy sa môžete jednoduchým spôsobom aj na EDUPAGE po prihlásení (viď bod 1. a 2.)

     Vážení stravníci. veríme, že tieto zmeny Vám prinesú väčší komfort pri menežovaní Vašich objednávok a platieb a že počiatočné problémy odstránime v nasledujúcich dvoch mesiacoch tak, aby sme si od septembra užívali plný komfort tejto služby. 

     Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!