• Zamestnanci - postup

     1. http://\\OPICA\Dokumenty\Tlačivo na poukázanie 2 % z daneDo 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
     2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
     3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

               a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku                   2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť                               minimálne 3 €,                                                                                                                                                           

     b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získali ste               o tom Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

          4. Vyberte si OZ LINGUA za prijímateľa. Predpísané tlačivo nájdete TU

          Údaje o nás:
          Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie LINGUA
          Sídlo: Lachova ulica č. 1, 851 03 Bratislava
          Právna forma: Občianske združenie
          Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
     31 772 889

          Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.

         5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Môžete ich doručiť do kancelárie školy a na príslušné daňové úrady ich zašleme my.

          Informácie ochotne poskytneme: 

          telefón: 02/62 311 667 

          e-mail: capek@zslachova.sk


         Viac informácií nájdete na: www.rozhodni.sk a www.drsr.sk