• Kultúrne podujatia

    •  

     • Pod vedením triednych učiteľov a vychovávateliek ŠKD pripravujú žiaci kultúrny program pre svojich rodičov a príbuzných. (FOTO Fotogaléria)VIANOČNÚ AKADÉMIU a Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne - 
     • ŠKD organizuje raz do roka karneval.
     • Žiacky parlament organizuje dva razy do roka diskotéku pre žiakov II. stupňa a raz ročne Projektový deň.
     • ŠKD organizuje od roku 2017 vždy v poslednú júnovú sobotu Deň rodiny.