• Novodobo so Shakespearom

     • Na recitačno- speváckej súťaži v anglickom jazyku NOVODOBO SO SHAKESPEAROM sa žiaci našej školy umiestnili nasledovne:

      Próza:  1.miesto: Marianna Schusterová - 8.A

                   1.miesto: Zuzana Škerliková - 5.A

      Spev:    1.miesto: Kristína Košinárová - 5.A

      Poézia: 2.miesto: Eliška Zsilleová - 5.B

                   3.miesto: Martina Kissová - 6.B

      Ku skvelému výsledku blahoželáme a pani učiteľkám Mgr. Máčadyovej a PaedDr. Hebortovej ďakujeme za úspešnú prípravu žiakov.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme

       

      Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Po prvý raz Deň Zeme slávili 22.4.1970 v San Franciscu.

      Cieľom tohto dňa je pripomenúť si pominuteľnosť zdrojov nerastných surovín a závislosť ľudí od nich, ako aj negatívny dopad ľudských aktivít na životné prostredie. Celosvetovo si v tento deň pripomíname potrebu chrániť životné prostredie, potrebu recyklovať odpad a hľadať obnoviteľné zdroje energie.

      Aj u nás v škole sme pri príležitosti Dňa Zeme realizovali rôzne aktivity s deťmi. Veľa sme sa rozprávali o tom, prečo slávime Deň Zeme a ako môžeme chrániť prírodu. Menší vyfarbovali omaľovánky, väčší lúštili osemsmerovku. Vytvorili sme plagát s námetmi ako chrániť prírodu a svoju kreativitu deti naplno rozvinuli pri tvorbe z odpadových materiálov. Od múdrych rečí pristúpili niektorí aj k činom - deti z 2.C vyzbierali odpadky na školskom dvore. Z vlastnej iniciatívy za dva dni nazbierali 4 plné igelitové tašky odpadkov.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Naša škola sa opäť zapojila do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy poti rakovine. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky našich dobrovoľníkov  tak pomáhame nazbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, že majú našu podporu. Ďakujeme našim dobrovoľníkom - žiakom 7. a 8. ročníka pod vedením p.učiteľky Mgr. Brezániovej a Mgr. Malinkovičovej a tiež všetkým, ktorí prispeli.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Andrea Brudňáková zo VI. A a Richard Švajdlenka zo VII. B sú úspešní riešitelia okresného kola Matematickej olympiády. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Brezániová a Mgr. Fábryová. Blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí a tvorivé dielne ŠKD
     • Deň otvorených dverí a tvorivé dielne ŠKD

     • Dňa 30. 3. sa konal na našej škole Deň otvorených dverí. Okrem zúčastnených učiteľov a žiakov našej školy sa na nás prišlo pozrieť asi 70 externých pozorovateľov aj so svojimi deťmi, možno našimi budúcimi prváčikmi. Deň sa niesol v tvorivej a radostnej atmosfére. Návšetvníci si mohli pozrieť otvorené hodiny v triedach na prvom stupni. Najväčší záujem bol u prvákov, kde naše pani učiteľky predviedli svoje učiteľské majstrovstvo.  V ostatných triedach sa tiež nezaháľalo. Pani učiteľky so svojimi žiakmi ukázali návšetvníkom ako sa hrá vybíjaná s dvoma loptami, ako sa učíme anglický jazyk, aj ako šmolkovia na prírodovede objavujú svet. Druháci na informatike  zdokonaľovali písanie na klávesnici a iní zase spoločne modelovali zvieratká z plastelíny. Mali sme aj hravú matematiku a samozrejme slovenský jazyk a čítanie. Štvrtáci navštívili knižnicu a spolu so spisovateľom Romanom Brathom objavovali krásy literatúty.  

      Popoludní sa konali tvorivé dielne školského klubu pod vedením našich pani vychovávateliek. Prišiel aj pán prútkár, ktorý naučil chlapcov pliesť originálne korbáče z vŕbového prútia. Vyrábali sa zázračné veľkonočné vajíčka, "servítkovalo sa" a  "liahli" sa malé kuriatka.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutie 7. a 8. apríla na zápise prvákov.

      P.S. ..... a nezabudnite si pozrieť fotky :-)

     • Pytagoriáda 2017

     • V okresnom kole Pytagoriády v školskom roku 2016/2017

       sa  vo svojich kategóriách umiestnili

             na prvom mieste  

      Adam Ďurdík zo 4.B a Matej Cisko z 3.A

      Tatiana Guziová z 3.C obsadila  5. miesto

      Srdečne blahoželáme :-)

    • Projekt "Školská záhrada"
     • Projekt "Školská záhrada"

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
      náš projekt  „Školská záhrada“ dopadol takto :-)

      "Dobrý deň,

      s radosťou vám oznamujem, že váš projekt zapojený do programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov vo Vašom regióne a získal podporu 1300 eur!"


      Ďakujeme veľmi pekne za Vašu podporu !

       

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia !

      Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vašimi deťmi aj s Vami v septembri 2017 !

       

      kolektív zamestnacov ZŠ na Lachovej ulici

       

    • Triedne schôdzky v školskom roku 2016/17
     • Triedne schôdzky v školskom roku 2016/17

     • Vážení rodičia!

      Triedne schôdzky v školskom roku 2016/17 sa uskutočnia v termínoch:  

       

      1.     9. november 2016, 17:30 h

      2.    11. január 2017, 17:30 h

      3.    11. apríl 2017 o 17:30 h

      4.    14. jún 2017

      Ste srdečne vítaní!