• Školská záhrada

     • V jedno krásne pondelkové popoludnie, keď už všetky chladné noci pominuli a traja zmrznutí bratia viac nemali moc nad počasím, pustili sme sa do práce.

      Hovorí sa, že na dobré sa oplatí počkať. Kým k nám dorazia vyvýšené záhony, v ktorých budeme pestovať chutné ovocie a zeleninku, ešte si chvíľu počkáme. No aby deti neprišli o radosť z poznávania, založili sme si dočasnú školskú záhradu na malom školskom dvore. Použili sme veľké drevené bedne a požičané kvetináče.

      Bedne sme si najskôr museli pripraviť - odmontovali sme z nich pánty a odstránili veká. Máme veľmi šikovné deti, zvládli to bez problémov :) Následne sme do nich nasypali zeminu a trošku sme sa s ňou aj pohrali. Deťúrence si užívali prehrabávanie sa v zemi či už lopatkami, hrabličkami alebo aj holými rukami. Nakoniec sme vysadili prvé priesady rajčiaka - také, ktoré sme kúpili v obchode, ale aj tie, čo sme si vypestovali v triede. Pridali sme papriku, uhorku a do konca týždňa sme vysadili aj jahody. Uhorka sa nám, žiaľ, pri sadení zlomila, a tak ju už nemáme. Aj to je skúsenosť. Z chýb a nepodarkov, ktoré sa nám ešte prihodia, sa poučíme a budúci rok budeme záhradkárčiť ako skúsení záhradkári.

      Pri sadení priesad sa vystriedalo veľa šikovných detí z rôznych oddelení ŠKD. Cez veľkú prestávku si deťúrence so záujmom prezerali, čo nám to na dvore rastie. Rastlinky starostlivo polievame, olamujeme bočné výhonky a kontrolujeme, či ich nenapadli škodcovia.

      Pri jednej zdravotnej prehliadke sme si všimli, že okolo papriky nám pobehujú mravce a lozia hore-dolu po rastlinke. Keď sme sa pozreli lepšie, zbadali sme aj ďalší hmyz. Malé vošky sa hostili na mladých výhonkoch našej papriky. A tak sme sa opäť dozvedeli niečo nové. Aj naši prváci už vedia, že máme hmyz, ktorý nám pomáha, ale aj taký, ktorý našim rastlinkám škodí. Mravce sa kamarátia s voškami, lebo vošky ich zásobujú sladkou medovicou, ktorú vylučujú pri parazitovaní na rastlinách. Mravcom veľmi chutí, preto prenášajú lenivé vošky, čím sa stávajú ich komplicmi pri ničení záhradky. Našimi kamarátkami sú lienky, ktorým vošky veľmi chutia.


       

    • Projekt Orange
     • Projekt Orange

     • Naša škola získala v novembri 2016 grant v programe Orange e-školy pre budúcnosť. Výsledkom tohto projektu je motivačné DVD pre budúcich prvákov na našej škole „Škola do ktorej sa teším“. DVD ukazuje život našich detí na škole a zároveň predstavuje priestory školy.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii F získali naši žiaci z 5.A: Richard Fűgersy, Sofia Ťažárová, Tereza Váleková a z 5.B: Diana Krammerová a Eliška Zsilleová. Žiakov pripravovala p. učiteľka Mgr. Džino. Blahoželáme!

    • Malá olympiáda v anglickom jazyku
     • Malá olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 11.5.2017 sa uskutočnil už 19. ročník súťaže Malá olympiáda v ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka na ZŠ Lachova 1. Zúčastnili sa na nej žiaci z jedenástich  petržalských škôl. Aj tento rok sa súťažilo v šiestich disciplínach, v ktorých boli prezentované rôzne formy, napr. čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, hovorenie  atď. Zvláštnosťou  bolo aj to, že žiaci  reprezentovali svoju školu v dvojčlenných družstvách. Jednotlivé disciplíny hodnotila trojčlenná porota skúsených učiteliek  ANJ. Víťazi súťaže okrem diplomov dostali krásne, hodnotné ceny, na ktoré sponzorsky prispel Miestny úrad MČ – Petržalka.Naši žiaci  - Robert Švajdlenka a Patrícia Lapínová z 4. B sa umiestnili na 1. mieste. Žiakov pripravovali naše p. učiteľky Mgr. Máčadyová, PaedDr. Hebortová, Mgr. Malinkovičová. Blahoželáme!

    • Poukázanie 2% z dane.
     • Poukázanie 2% z dane.

     • Vážení rodičia, milí priatelia !

      Dovoľte, aby som sa Vám v mene žiakov a zamestnancov našej školy poďakoval za poukázanie 2% z Vašich daní OZ LINGUA. Využijeme ich na skvalitnenie materiálno- technického zázemia a vzdelávacie aktivity. O konkrétnom využití Vás budeme pravideľne informovať na triednych schôdzkach a na našom webovom sídle.

       

      Martin Capek, predseda predstavenstva OZ