• Úspechy našich žiakov - športovcov
     • Úspechy našich žiakov - športovcov

     • Na Školskom atletickom mítingu žiakov petržalských základných škôl dňa 26. 9. 2017 našu školu úspešne reprezentovali: Nina Kašpráková z 9.A - 1. miesto v skoku do diaľky a 2. miesto v behu na 60 m., Lenka Pekárová z 6.A - 2. miesto v behu na 60 m., Max Lelkes z 8.B - 2. miesto v behu na 600 m., Valentin Gavran z 8.B - 3. miesto v skoku do diaľky. Žiakov pripravovali Mgr. Zapletalová a Mgr. Mandelík. Blahoželáme!  

    • POĎAKOVANIE
     • POĎAKOVANIE

     • Vážení rodiačia a priatelia školy. Dovoľte, aby som sa Vám v mene členov OZ LINGUA poďakoval za poukázanie 2% z daní. Peniaze využijeme na zlepšenie IKT technológií vo vyučovacom procese.

       

      Martin Capek, predseda predstavenstva