• Vianočná pošta pre seniorov

     • Pani učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská so žiakmi 5.A triedy sa zapojili do vianočného projektu pre seniorov. Najprv zaregistrovali svoju triedu, následne  dostali adresy seniorov do rôznych domovov dôchodcov. Potom  spravili vianočné pohľadnice a poslali ich. Veríme, že aj takýmto spôsobom potešili starých ľudí a urobili im Vianoce krajšími. Ďakujeme, pani učiteľka.

     • TÝŽDEŇ ŠTÝLOV

     • Od 27.11. do 1.12.2017 sa na 2. stupni uskutočnil ďalší z radu tematických týždňov. Tentokrát mali deti za úlohu obliecť sa ako filmová postava, elegantne ako na večeru k prezidentovi alebo v štýle krajín Mexiko, India a Japonsko. Hlavne menšie deti si týždeň štýlov naozaj užili.