• Športom za duševné zdravie detí

     • Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy patrí "univerzálnym športovcom" z 5. a 6. ročníka. Vo veľkej konkurencii vyhrali tri posledné minihádzanárske turnaje organizované ŠKP. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

     • Dobrovoľníci na našej škole

     • 8.6.2018 nám s úpravou areálu pomáhali dobrovoľníci z firiem Adient Slovakia s.r.o, IBM International Services Centre s.r.o.,Johnson Controls International, spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. 

      Aktivitu organizoval INEX Slovakia - občianske združenie, zastúpené pani Máriou Ďurajkovou.

       

      ĎAKUJEME !