• SPRÁVA

     • Vážení rodičia !

       

      Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

      Na tento deň z organizačných dôvodov udeľujem riaditeľské voľno žiakom 6.-9. ročníka.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • FIT PARK

     • V areáli školy bola nainštalovaná nová kladina a hrazda. Tieto cvičebné prvky boli financované Nadáciou Volkswagen prostredníctvom projektu, ktorý vypracovala a podala PaedDr. Jana Blaňárová. 


      FITpark.pdf​​​​​​​