• Múzeum dopravy 26. 01. 2019

     • Žiaci z historického krúžku s p. učiteľkou Lenkou Fiľakovskou navštívili v sobotu 26. januára 2019 Múzeum dopravy, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí zo sveta vozidiel. Okrem toho sa zúčastnili výstavy s názvom 100 rokov lodiarstva v ČSR. 

     • Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2019 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 17 škôl a osemročných gymnázií z obvodu Petržalka. 32 žiakov súťažilo v rôznych disciplínach: gramatika, slovná zásoba, rozprávanie s native speakrom. Celé podujatie pripravili naše pani učiteľky anglického jazyka: Mgr. Mária Máčadyová - predseda obvodnej komisie OAJ, PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Michaela Malinkovičová. Ďakujeme!

     • Turistický krúžok

     •  

      Deti z Turistického krúžku pod vedením p. učiteľky Mgr. Malinkovičovej navštívili v sobotu 19. januára 2019  Cintorín Kozia brána, galériu Multium, Múzeum hodín, SNG a Prírodovedné múzeum.