• Matematická olympiáda - 30.1.2019

          • Obvodného kola Matematickej olympiády pre piaty a deviaty ročník sa tento rok zúčastnilo 16 škôl z Petržalky. Všetci žiaci našej školy boli úspešní riešitelia. Naše dve piatačky - Tatiana Guziová a Lucia Tomčániová získali 100% a umiestnili sa na 1. mieste. Žiačky pripravoval p. učiteľ Mgr. Michal Rišiaň. Gratulujeme!