• ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

     • Dôležité

      Prosíme všetkých rodičov, aby v súvislosti s prechodom na nový stravovací systém sledovali našu stránku na: školská jedáleň

     • Novodobo so Shakespearom-okresné kolo-25.4.2019

     • Na okresnom kole súťaže v anglickom jazyku dňa 25.4.2019 nás úspešne reprezentovali žiaci: Natália Nachtmannová a Samuel Góra - 2.miesto spev, David Buzáši - 3.miesto próza. Pripravovali ich p. učiteľky Mgr. Mária Máčadyová, PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Michaela Malinkovičová. Blahoželáme!

     • Junior Top Liga 17.4.2019

     • Do galérie Junior Top Liga 17.4.2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 17.4.2019 sa naše prvostupňové futbalové družstvo zúčastnilo na predposlednom kole bratislavskej detskej Junior Top Ligy. Naši zverenci vyhrali obidva zápasy a udržali si pozíciu lídra. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

       

       

       

     • Obvodné kolo Matematickej olympiády 9.4.2019

     • Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo na ZŠ Holíčska obvodné kolo Matematickej olympiády pre šiesty, siedmy a ôsmy ročník. Olympiády sa zúčastnilo 14 škôl. Naša žiačka, Andrea Brudňáková z 8.A, sa umiestnila na 1. mieste! Šiestaci, Emil Scholtz a Peter Brudňák, boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovali p. učiteľ Mgr. Michal Rišiaň a p. učiteľka Mgr. Veronika Brezániová. Gratulujeme!

        

     • Minihádzaná 28.3.2019

     • Do galérie Minihádzaná 28.3.2019 boli pridané fotografie.

      Na Majstrovstvách obvodu v hádzanej sa nám podarilo obsadiť 2. miesto. Chlapcom patrí veľká vďaka za bojovný výkon. Boli viac ako vyrovnaným súperom tradičným hádzanárskym školám. Družstvo pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

     • ZÁPIS

     • Ďakujeme všetkým, ktorí zapísali svoje dieťa do našej

      školy, za dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri !

       

      Kolektív zamestnancov ZŠ Lachova 1, Bratislava

     • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019 -doplnenie

     • VZN-o-vyske-prispevku-a-sposobe-platby-c.-4_2019.pdf

       

      Zmena poplatkov na úhradu stravného  od 1.5. 2019:

      Stravná jednotka od 1.5.2019 podľa VZN MČ Bratislava - Petržalka č.4/2019:

      žiaci 6-11 rokov: 1,09 € + 0,40 € réžia

      žiaci 11-15 rokov: 1,16 € + 0,40€ réžia

       

      Zamestnanci školy : 1,26 € + 0,40 € réžia

       

      UPOZORNENIE:

      Od 1. mája prechádzame na elektronický systém objednávania/odhlasovania a odberu stravy. Budeme Vás informovať prostredníctvom webového sídla školy v záložke školská jedáleň, prostredníctvom správ cez aplikáciu ASC a Edupage a prostredníctvom Vašich detí (písomne). 

       

      Zmena poplatkov na čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v školskom klube detí  od 1.5. 2019:

      za jedno dieťa 20€/mesiac

      za každé ďalšie dieťa o 1 € mesačne menej (19€, 18€,....)

      Viac informácií sa dozviete 10.4. 2019 na rodičovskom združení.

       

      Aktualizované dňa 6.4.2019.

       

       

       

       

       

       

     • MO vo volejbale 27.3.2019

     • Do galérie MO vo volejbale 27.3.2019 boli pridané fotografie.

      Na Majstrovstvách obvodu vo volejbale sme napriek výpadku dvoch najvyšších smečiarov vyhrávali v semifinále nad oboma finalistami, ale nakoniec sme "nešťastne" obsadili 3. miesto. Družstvo pripravoval p. učiteľ Mgr.Rudolf Mandelík. Blahoželáme!