• Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku na našej škole
     • Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku na našej škole

     • 17. 1. 2017 sa na našej škole stretli najlepší žiaci z anglického jazyka na obvodnom kole olympiády. Po slávnostnom otvorení a krátkom príhovore pána riaditeľa nasledovalo samotné "meranie síl". Najprv bola písomná časť. Potom prišla na rad ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov. Svoju tvorivosť a predstavivosť predviedli súťažiaci pri rozprávaní príbehov podľa obrázkov. Samozrejme všetko v anglickom jazyku. Ocenení žiaci si odniesli nielen bohaté skúsenosti, ale aj pekné diplomy. Tí najlepší postupujú do krajského kola. Našu školu reprezentovali Denis Lieskovský 7.B - 9. miesto a Nicolas Bihari 9.A - 14. miesto. Všetkým blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov. Poďakovanie za výborné organizačné zabezpečenie celého podujatia patrí naším pani  učiteľkám anglického jazyka - Mgr. Márii Máčadyovej predsedkyni obvodnej komisie OAJ, PaedDr. Renáte Hebortovej a Mgr. Micheale Malinkovičovej. Tešíme sa na podobné súťaže. 

    • Poukázanie 2% z dane.
     • Poukázanie 2% z dane.

     • Vážení rodičia, milí priatelia !

      Dovoľte, aby som sa Vám v mene žiakov a zamestnancov našej školy poďakoval za poukázanie 2% z Vašich daní OZ LINGUA. Využijeme ich na skvalitnenie materiálno- technického zázemia a vzdelávacie aktivity. O konkrétnom využití Vás budeme pravideľne informovať na triednych schôdzkach a na našom webovom sídle.

       

      Martin Capek, predseda predstavenstva OZ

    • ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC DO ATLETICKEJ HALY ELÁN
     • ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC DO ATLETICKEJ HALY ELÁN

     • V rámci atletických podujatí žiakov základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl zo Slovenska sa žiaci našej školy zúčastnili na atletickom mítingu v športovej hale Elán. Tu sú ich úspechy: Leonardo Varsík 5.B - beh na 800m - 1.miesto, Samuel Branský 5.A - vrh guľou - 1.miesto; Leonardo Varsík 5.B, Valeriy Hoshchuk 5.A, Filip Földváry 5.B - štafeta najmladší žiaci - 1.miesto; Max Lelkes 7.B, Daniel Jukl 7.B, Adrian Osuský 8.B - štafeta starší žiaci - 2.miesto; Jakub Bošáni 9.A - vrh guľou 4.miesto; Nina Kašpráková 8.A - beh na 60m - 10.miesto. Žiakov pripravovali p. učiteľky PaedDr. Mária Suchánková a Mgr. Tatiana Zapletalová. Blahoželáme!

    • Naši chlapci opäť úspešní!
     • Naši chlapci opäť úspešní!

     • 2. miesto na turnaji v minihádzanej 5.-6. ročníkov základných škôl v rámci projektu MINIHÁDZANOU ZA ZDRAVÍM a diplom za najlepšieho hráča turnaja pre Leonarda Varsíka - to je ďalší úspech našich žiakov: Samuela Branského, Martina Géca, Valeriya Hoshchuka, Filipa Földváryho, Leonarda Varsíka, Denisa Weinbergera z piateho ročníka, Andraja Ročkára, Tomáša Kocmana, Daniela Kraupa a Lukáša Trstenského zo šiesteho ročníka. Pripravovala ich pani učiteľka PaedDr. Mária Suchánková. Blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z ich úspechu!

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Opäť jeden príjemne strávený víkendový deň! Taký zažili žiaci - turisti našej školy, ktorí s pani učiteľkou Mgr. Michaelou Malinkovičovou tentokrát navštívili Marianku, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Krásna príroda Malých Karpát, hodnotné kultúrne pamiatky, zaujímavá história... ozaj bolo čo obdivovať.

    • ŠPORTU ZDAR!
     • ŠPORTU ZDAR!

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy aktívne zapájajú do športových súťaží. Tým nielen upevňujú svoje zdravie, ale aj reprezentujú našu školu. A hoci je len začiatok novembra, športových aktivít bolo neúrekom, napr. cezpoľný beh, minihádzaná, šachový turnaj, stolný tenis... Úspešní sme boli na atletickom mítingu v Petržalke, kde naša žiačka Nina Kašpráková z 8.A obsadila 2. miesto v skoku do diaľky a 2. miesto v behu na 60 metrov. V minihádzanej naši žiaci 4. ročníka - J. Trokan, D. Ardon, E. Scholtz, S. Rumišek, S. Šubert, O. Kubiš, J. Krucký, A. Durdík obsadili pekné 2. miesto v konkurencii 11 škôl. A do tretice, že naši chlapci: J. Bošáni, W. Federmayer, V. Gavran, M. Hesek, M. Lednár, M. Lelkeš, D. Lieskovský, L. Varsík, vedia hrať basketbal, presvedčili úspešným 3. miestom. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Nielen im, ale aj pani učiteľkám Mgr. Táni Zapletalovej a PaedDr. Márii Suchánkovej, ktoré deti pripravovali.

    • Posedenie pri čajíku so starými rodičmi
     • Posedenie pri čajíku so starými rodičmi

     • Október je mesiac úcty k starším - to u nás v ŠKD vedia všetky deti. Pri tejto príležitosti sme v utorok 25.10. v herni zorganizovali stretnutie so starými rodičmi našich detí z ŠKD.

      Okrem čajíku a občerstvenia sme si pre nich pripravili zaujímavý program. Deti babkám a dedkom spievali pesničky, tancovali, recitovali básničky, Sofinka zo 4.A im zahrala na flaute.

      Na oplátku starí rodičia odpovedali na zvedavé otázky detí - ako mohli prežiť bez mobilu a internetu, ako sa hrávali, za čo dostávali poznámky, ako trávili svoj voľný čas, či kto bol majstrom sveta v cyklistike, keď ešte nebol Peter Sagan.

      Na záver sme starých rodičov obdarovali vyrobenými pozdravmi na pamiatku na naše prvé posedenie.

      Tešíme sa, že starí rodičia prijali naše pozvanie a prišli v hojnom počte. Niektorí prišli ozaj zďaleka. Je krásne, že ani diaľka nebola prekážkou a keď ich vnúčatá zavolali, "...že sa také pozvanie nedalo odmietnuť." Veď je aj všeobecne známe, že láska hory prenáša. V niektorých prípadoch preniesla starých rodičov až z Rohožníka či Prievidze do našej školy.

      Ďakujeme starým rodičom, že prijali naše pozvanie a želáme im pevné zdravie, veľa lásky od svojich najbližších a veľa, veľa úcty, pretože si ju zaslúžia po celý rok, nie iba v októbri.

    • Jablkový deň
     • Jablkový deň

     • V školskom klube detí sme sa na jablkový deň vopred dobre pripravili. Všakovakými technikami sme vyrábali rôzne jablkové dekorácie - prváci lepili farebné jabĺčka na papierové taniere, väčšie deti tvorili 3D jablká z farebného papiera, jablkové venčeky otláčaním jabĺk na papier, alebo vyrábali krásne jabĺčka technikou dekupáže.

      Jablkový deň sme v ŠKD mali v utorok 18.10. V tento deň sa deti dozvedeli množstvo nových informácií o tomto zdravom ovocí a užili si veľa jablkovej zábavy: riešili jablkové bludiská, spievali pesničky o jabĺčku, počúvali rozprávku o Snehulienke, tvorili jablkový plagát, zahrali sa na modelky s jablkom na hlave, riešili jablkový kvíz, súťažili, kto najrýchlejšie zje polovicu jablka a mnohé ďalšie.

      Najobľúbenejšou časťou jablkového dňa bola ochutnávka rôznych odrôd jabĺk a z domu prinesených jablkových dobrôt. Každé dieťa skonzumovalo najmenej jedno celé čerstvé jabĺčko a spolu s ním vitamíny A, C, E, B, K, železo, fosfor, draslík, vápnik, vlákninu a ďalšie zdraviu prospešné látky.

      V jednom oddelení prebehla aj súťaž o najkrajšie jabĺčko. Do súťaže sa zapojili rôzne jablká, každé bolo zaujímavé niečím iným - jedno farbou, ďalšie veľkosťou, iné svojim leskom. Aj vďaka jabĺčkam si deti pripomenuli, že inakosť nie je zlá. Tak ako jabĺčka, aj ľudia sú rôzni a každý človek je výnimočný svojim individuálnym, osobitým spôsobom. Svet by bol predsa nudný, keby sme boli všetci rovnakí, no nie?

    • Čítame si rozprávky
     • Čítame si rozprávky

     • Dňa 24. októbra sme si spoločne čítali rozprávky pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

      Viac foto vo fotogalérii :-)  "Dočítania priatelia"

       

    • Žiarivky nepatria do koša
     • Žiarivky nepatria do koša

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do ekoprojektu - -zbierame použité svetelné zdroje. Za každých 5 odovzdaných žiariviek získame 100 bodov, ktoré si v e-shope na stránke zbierambaterky.sk môžeme vymeniť za hodnotné darčeky. Na obrázkoch nájdete popis, ktoré svetelné zdroje môžeme odovzdávať, musia byť však neporušené, teda nie rozbité.
      Svetelné zdroje patriace do separovaného zberu obsahujú ortuť a iné nebezpečné látky. Ak sa rozbijú, ohrozujú naše zdravie aj životné prostredie. Preto je ich separovaný zber a následné ekologické spracovanie veľmi dôležitý. Svetelný zdroj určený na zber môžete odovzdať do zberného boxu vo vestibule školy alebo pani učiteľke Malinkovičovej.

      Ďakujeme za každú prinesenú žiarivku.

      Žiarivky nepatria do koša - Obrázok 1

    • Bavme deti športom
     • Bavme deti športom

     • Bavme deti športom úspešne odštartovala 

      zo 16 škôl sme sa zúčastnili na krásnom 3. mieste s počtom bodov 39.

       8- členné družstvo - 4 dievčatá, 4 chlapci, zdolávalo beh cez frekvenčný rebrík,

      skoky do strán, preskoky cez olympijské kruhy, prekážkovú dráhu Formula, hod oštepom na cieľ,

      prekážkový beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta štafetovou formou,

      odhod medicinbalom z kolien cez hlavu, skoky cez švihadlo a 3-minútový vytrvalostný beh. 

      Gratulujeme našim víťazom a želáme veľa šťastia na finále Bavme deti športom, ktoré sa uskutoční v marci 2017.

       

    • Triedne schôdzky v školskom roku 2016/17
     • Triedne schôdzky v školskom roku 2016/17

     • Vážení rodičia!

      Triedne schôdzky v školskom roku 2016/17 sa uskutočnia v termínoch:  

       

      1.     9. november 2016, 17:30 h

      2.    11. január 2017, 17:30 h

      3.    11. apríl 2017 o 17:30 h

      4.    14. jún 2017

      Ste srdečne vítaní!

    • Aurélium
     • Aurélium

     • Aurélium je interaktívne centrum vedy, kde sa prelína zábava s učením a kde sa každý naučí niečo nové pomocou vlastnej skúsenosti. 7.A v sprievode učiteľky M. Malinkovičovej navštívila Aurélium v stredu 28.9. a svoje poznatky využijú hlavne na hodinách fyziky.

    • ŠARKANIÁDA
     • ŠARKANIÁDA

     •      

       

      V stredu 28.9.2016 sa na školskom dvore uskutočnila Šarkaniáda, ktorú organizoval ŠKD. Bolo nám spolu super :-)

    • BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA detská atletika - Magio pláž
     • BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA detská atletika - Magio pláž

     •  

      1. miesto  Leonardo Varsík 4.A

      2. miesto  Lea Lojdlová 2.A

      5. miesto  Kristína Košinárová 4.A

      6. miesto  Katarína Balleková 4.A

      Blahoželáme

       

      Oslava Olymijského dňa prebiehala za účasti ambasádorov slovenskej Štafety Rio 2016

      Martiny Moravcovej a Michala Martikána 

       

       

    • Dobrovoľníci na našej škole - OZ "Postavme naše mesto"
     • Dobrovoľníci na našej škole - OZ "Postavme naše mesto"

     • Dobrovoľníci na školskom ihrisku ZŠ Lachova maľovali celé poobedie na asfalt rôzne hracie prvky napr. twister, škôlku, terče...

      Ďakujeme pani Ďurajkovej, všetkým dobrovoľníkom z neziskovej organizácie "Postavme naše mesto" a pani učiteľkám , že nám pomohli skrášliť školský dvor a zrealizovať netradičné detské ihrisko 

       

     • Štúdium v zahraničí

     • Vážení rodičia !

      Ak Vaše dieťa študuje alebo bude študovať v zahraničí, prečítajte si, čo z toho pre Vás vyplýva  tu.

       

      Ďakujeme !

    • Noc múzeí
     • Noc múzeí

     • V sobotu 21.5. sa deti zo 6.A v sprievode učiteľky slovenského jazyka a angličtiny zúčastnili niekoľkých výstav v rámci festivalu Noc múzeí a galérií.

      Svoju púť sme začali v Divadelnom ústave na Jakubovom námestí, kde sme mali možnosť vidieť divadelné kostýmy a makety divadelných scén.

      Odtiaľ sme sa presunuli do Slovenskej národnej galérie a v priestoroch kníhkupectva Ex Libris sme sa snažili dopísať vtipné texty do pripravených obrázkov komiksu. Navštívili sme aj aktuálne prebiehajúcu výstavu v galérii.

       

      V Prírodovednom múzeu sme si pozreli škorpióny a pavúky a odtiaľ sme prešli na Námestie SNP, kde v Dome umenia - Kunsthalle prebieha výstava Strach z neznámeho, venovaná téme utečencov. Deti kreslili obrázky s témou utečencov, pozreli si zdigitalizovanú mapu Európy so zmenami hraníc krajín v posledných storočiach, lepili krátke odkazy na tabuľu s otázkou Ako prekonať strach z neznámeho? a v neposlednom rade ochutnali jedlá z rôznych kútov sveta, ktoré pripravili cudzinci.

      Predpoludnie plné zážitkov a dojmov sa naozaj vydarilo.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu.

      Michaela Malinkovičová

     • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2016/2017

     • Vážení rodičia !

       

      Aj v školskom roku 2016/2017 Vám ponúkame v spolupráci s OZ Krúžky v škole záujmovú činnosť. Ďaľšie informácie sa dozviete na rodičovských združeniach alebo tu.

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Už druhý rok si pripomíname Deň Zeme tým, že v Starom háji zbierame odpad, ktorý tam zanechali nezodpovední ľudia. Súčasťou tohto dňa je získavanie energie objatím stromu a spojením sa s matkou Zemou. Tento rok sme prispeli aj novým stromom na našom školskom dvore, ktorý deti sami zasadili a odvtedy sa oňho vzorne starajú. Deň Zeme nie je pre deti len jedným dňom v roku, kedy sa snažia spraviť niečo pre okolitú prírodu. Deti z našej školy vedia, že sa k prírode treba správať s úctou a Petržalka je ich domovom.