• Akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe...

     • 24.3. - Mrázik, divadelné predstavenie pre 1. stupeň

      19.3. - Dospelým neprístupné, 2. stupeň

      19.3. - Hviezdoslavov Kubín, okr. kolo, víťazi školského kola

      20.3. - Mc Donald cup, futbal, 1. stupeň

      24.3. - Petržalská super škola, 6. ročník

      25.3. - Začiatok plaveckého výcviku, , 3. C a 5. B

      27.3. - Deň narcisov

      30.3. - Krajské kolo dejepisnej olympiáady, Lucia Malá

      8.4. - Okresné kolo matematickej olympiády

      9.4. - Poznaj a chráň, okresné kolo

      14.4. - Slávik Slovenska, školské kolo

      5.5.  -Slávik Slovenska, okresné kolo (na našej škole)

      7.5. - Náučno-poznávací zájazd do Prahy, 2. stupeň

       

     • ŠPORT

     • Majstrovstvá okresu v basketbale starších žiakov:    1. miesto

      Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

     • MATEMATIKA

     • Okresné kolo Pytagoriády:

      1. miesto

      NICOL M A L J A R O V Á, 4.A

      Žiačku pripravovala Mgr. Taragelová.

       

      Gratulujeme !

     • PLAVECKÝ VÝCVIK

     • Vážení rodičia piatakov !

       

      Plavecký výcvik trvá od 24.3. do 20.6. 2014 na plavárni v ZŠ na Pankúchovej ulici.

       

     • SÚŤAŽ

     • V literárnej súťaži Šaliansky Maťko obsadila žiačka 2.A triedy

      KATARÍNA   B A L L E K O V Á     2. miesto.

       

      Žiačku pripravovala Mgr. Rychtárechová. Gratulujeme !

     • Zápis prvákov !

     • Vážení rodičia, ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na stretnutie 2. 9. 2014 !

       

      Kolektív zamestnancov Základnej školy na Lachovej ulici č. 1

     • OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ.

     • Výsledky našich žiakov z 1. stupňa:

      Atletika: 

      3. miesto - družstvo ZŠ Lachova

      3. miesto - Adrián KRAUS - beh na 50 m

      3. miesto - Adrián OSUSKÝ - skok do diaľky

      2. miesto - družstvo ZŠ Lachova - vybíjaná

       

      Žiakov pripravovali Mgr. Rychtárechová a Mgr. Kutaj

    • OCENENIE !
     • OCENENIE !

     • JAKUB BUJÁK zvíťazil vo výtvarnej  súťaži "Bratislava moje mesto" v konkurencii

      1200 výtvarných prác. 

      Cenu mu odovzdala námestníčka primátora Petra Nagyová - Džerengová.

     • SÚŤAŽ

     • Okresné kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA:

       

      1. miesta vo svojich kategóriách získali súrodenci IVANA a ROMAN G Á L Y O V C I .

       

      Gratulujeme !

       

      Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Miškovičová.

       

     • SLOVENSKÝ JAZYK

     • Štúrov Zvolen, okresné kolo v rétorike:

       

      2. kategória - 2. miesto

       

      ZUZANA H Ú S K O V Á

       

      Žiačku pripravovala Mgr. Miškovičová

     • LIGA PROTI RAKOVINE

     • Hliadky našej školy vyzbierali počas dňa narcisov

       

      810,28 €

       

      Ďakujeme všetkým darcom !

     • ŠPORT

     • Olympiáda zručností:

       

      3. miesto, žiaci 4. ročníka

       

      Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová

     • DEJEPIS !

     • Historia magistra vitae:

       

      3. miesto v kategórii Hraný dokument: film "Škola minulosti a škola dnes"    

          Jakub Kalousek,Michal Hornych,Samuel Čaputa,Oliver Mana,Dana Lipárová

       

      Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

       

       

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Anglický jazyk - Novodobo so Shakespearom:

      1. miesto: Richard Benko

      3. miesto: Lukáš Dubovec

      2. miesto: Tomáš Jančovič

      1. miesto: Terézia Šamková

      3. miesto: Natália Tardíková

      3. miesto: Zuzana Trebatická

      1. miesto: Ivana Gályová

      2. miesto: Lucia Malysová

      2. miesto: Zuzana Húsková

      Originálna poézia a próza:

      2. miesto: Zuzana Húsková

      Žiakov pripravovala Mgr. Mária Máčadyová

    • MATEMATIKA
     • MATEMATIKA

     • Pytagoriáda, okresné kolo:

       

      1. miesto: Dávid Gombkötő

      4. miesto: Peter Botlík

       

      Gratujujeme !

    • ŠPORT
     • ŠPORT

     • Majstrovstvá obvodu v basketbale žiakov

       

      2. miesto

       

      Gratulujeme !

     • DEJEPIS !

     • MARTIN MAKOVÝ sa stal víťazom okresného kola dejepisnej olympiády. 

      Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole !

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku:

       

      2. miesto: Richard Maximilián BENKO

       

      7.miesto: Richard ZAHATLAN

       

       

      Gartulujeme !

     • ŠPORT

     • Žiaci 1. stupňa získali v rámci akcie Peržalka v pohybe

      1. miesto vo vybíjanej.

      Gratulujeme !

     • SLOVENSKÝ JAZYK

     • ZUZANA H Ú S K O V Á

      získala 1. miesto v okresnom kole olympiády V Slovenskom jazyku a literatúre.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole !